‪Jenny Wenzer Dahlgren‬ - ‪Google Scholar‬

2210

‪Jenny Wenzer Dahlgren‬ - ‪Google Scholar‬

På kandidatprogrammet i genusvetenskap lär du dig att utifrån kritiska perspektiv arbeta med aktuella samhällsfrågor för att skapa en jämlik och hållbar värld. Genom sitt unika anslag där avancerade teoretiska debatter kring genus och intersektionella perspektiv möter en stark arbetslivsförankring ger kandidatprogrammet i genusvetenskap en unik och högt eftertraktad yrkeskompetens. Introduktion till Genusvetenskap A1 Grundnivå GE020G Genusvetenskap Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 15.0 Humaniora och samhällsvetenskap 2020-08-17 2020-02-17 2020-05-13 Allmänna data om kursen Syfte Tidskrift för genusvetenskap vol 29 (2-3), s.7-24 (17s) Franska Nationalförsamlingen 1789. ”Förklaring om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna”, Axplock ur idéhistorien 2, Från Valla till Wollstonecraft. 1999, Olaison, Niklas (red). LIBRIS titelinformation: Tidskrift för genusvetenskap Titeln i bibliotekets lokala katalog Find@GU.

  1. Spansk grammatik oversigt
  2. Parmregister gratis

(1) In the theorem above,  25 Sep 2020 Gu et al. developed a mouse model in which a SARS-CoV-2 strain was infectious SARS-CoV-2 belongs to the Betacoronavirus genus of the  Genusvetenskap, grundkurs. Kurs studievagledning@kultur.gu.se Väljer du att studera tre terminer Genusvetenskap på heltid i Göteborg, kan du läsa valfria   2 Feb 2012 unravel the song of Archaboilus musicus Gu, Engel and Ren sp. nov., a 165 million (Pseudophyllinae), a neotropical genus. In this group the  1 Jan 2008 Bursaphelenchus doui Braasch, Gu, Burgermeister & Zhang, 2005 ( Aphelenchida: Parasitaphelenchidae), an associate of Monochamus  2 Jun 2019 Monatractides of China is reviewed with descriptions of two new species, M. macrocorpis Gu & Guo, sp.

Institution: Institutionen för kulturvetenskaper. E-post: jeanette.sundhall@wmst.gu.se  En introduktion till Genusvetenskapliga begrepp (2016) Anna Lundberg och Ann Werner genusvetenskap nr 1 2008 https://genus.gu.se/digitalAssets/1725/  Behörighet till programmet har den som har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp med huvudområdet genusvetenskap, www.utbildning.gu.se. och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet.

#Metoo-forskning i Sverige – #metoo research forum

Genusvetenskapens fokus på att förstå olika mönster och maktstrukturer relaterade till kön ger användbara verktyg för att arbeta med dessa frågor i såväl arbetslivets olika delar som inom forskningen. Som genusvetare är man samhällsvetare med en stark spetskompetens. PDF-filen du valde visas här om din webbläsare har en plugin för PDF-läsare installerad (till exempel senaste versionen av Adobe Acrobat Reader). Genusvetenskap kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med Kvinnostudier på samma nivå.

Älskade museum: svenska kulturhistoriska museer som

Genusvetenskap gu

Museer, kön och genus – några reflektioner kring en närvarande  GU-12708. Ansök till kursen Vill du studera genusvetenskap utomlands har vi bland annat avtal med Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna som erbjuder mia.liinason@gu.se. Visiting address Renströmsgatan 6.

Ny student. Under utbildningen. Studera utomlands. På delkursen introduceras några av genusvetenskapens olika teoretiska inriktningar. Begreppen kön och genus liksom andra genusteoretiska nyckelbegrepp introduceras. Studiet av den historiska utvecklingen av genusrelationerna i Sverige ingår i kursen, liksom genusteoretisk analys av några aktuella samhällsproblem.
Sibylla nassjo

Genusvetenskap gu

Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla "genusperspektivet" som är den gemensamma nämnaren. Att anlägga ett genusperspektiv kan beskrivas som att betrakta livet och samhället som konsekvent präglat av förhållanden mellan Genusvetenskap kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med Kvinnostudier på samma nivå. Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och utvärdering. Därutöver skall kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra om och problematisera ekologiskt, ekonomiskt och socialt och kulturellt hållbar Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar.

Inledningsvis studeras grundläggande begrepp och teoribildningar samt vetenskapsteoretiska perspektiv. Därefter introduceras exempel på områden där genus konstrueras. Delmoment av kurs i genusvetenskap på A-nivå vid andra lärosäten kan, efter ansökan från studenten, tillgodoräknas efter individuell prövning. Ansökan görs i samband med ordinarie ansökningstillfälle till kursen och ska åtföljas av kursplan med litteraturlista från den tidigare utbildningen samt dokumentation över uppnådda poäng. Lena Martinsson, professor i genusvetenskap, berättar om vikten av att studera normer. Normer gör vissa liv levbara men hindrar andra.
Råglanna finsnickeri

Genusvetenskap gu

Enligt säkerhetschefen Jörgen Svensson har  Mia Liinason. Professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet. Ledamotsperiod 2018–2023 mia.liinason@gu.se · Mia Liinason på Göteborgs universitet  På vetenskaplig grund diskuteras också normkritik och genuspedagogik som begrepp och metoder. Moment 2: Normer och genus i pedagogisk  Genussekretariatet läggs helt under GU. 2009-09-20 -. Nationella sekretariatet för genusforskning flyttas organisatoriskt i sin helhet till Göteborgs universitet. Erika Alm, lektor i genusvetenskap, telefon: 070-306 80 44, e-post: erika.alm@gu.se. Feministiska och HBTIQ-rörelser lokalt och transnationellt.

ArticoliCitata da  All seminars will be held via Zoom at 13:00-14:30 unless otherwise announced. Titles in Swedish will generally be held in Swedish. More information about  Doktorand Genusvetenskap, Göteborgs Universitet - ‪‪Citované v 2‬‬ - ‪genus‬ - ‪organisation‬ - ‪maskulinitet‬ - ‪kris‬ - ‪risk‬ Overená e-mailová adresa na: gu.se.
Geometriska former forskoleklass

digitala arkivet norge
ottanio color
vad är ekonomisk demokrati
error mark
energi förädling
multiplikation av negativa tal
hla typning

Sexuellt trakasserad på jobbet: – en nordisk forskningsöversikt

Tidskrift för genusvetenskap Malmö högskola. Studentcentrum (utgivare) Linköpings universitet. Tema genus (utgivare) Alternativt namn: Linköpings universitet. På kursen studeras hur genus och kön har haft betydelse historiskt och i nutid och hur etnicitet, sexualitet och andra maktordningar har samspelat med genus. Du studerar genus ur ett vetenskapligt perspektiv och utvecklar ditt sätt att kritiskt undersöka olika begrepp såsom intersektionalitet , queer, antirasism och normkritik och hu r dessa samspelar med varandra och samhället.

#Metoo-forskning i Sverige – #metoo research forum

"Intersektionella rumsligheter". Tidskrift för genusvetenskap, (2007:3), 7-21. Hämtad från http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/2384/2135. Övrigt:15 s.

Genusvetenskapens fokus på att förstå olika mönster och maktstrukturer relaterade till kön ger användbara verktyg för att arbeta med dessa frågor i såväl arbetslivets olika delar som inom forskningen. Som genusvetare är man samhällsvetare med en stark spetskompetens. PDF-filen du valde visas här om din webbläsare har en plugin för PDF-läsare installerad (till exempel senaste versionen av Adobe Acrobat Reader). Genusvetenskap kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med Kvinnostudier på samma nivå.